Kontaktní email: winsignals@wintraders.com
WinSignals
WinSignals jsou burzovní cenové signály pro krátkodobé cenové pohyby vybraných aktiv s dlouhodobou úspěšností 80-90 %, které můžete využívat pro řízení svých investic na burze. Tento servis ve spojení s dalšími službami, které zde nabízíme, představuje nejjednodušší a zároveň velmi efektivní a ziskovou formu pro Vaše podnikání na burze.
Koncept WinSignals

WinSignals s Ratingem nejvyšší spolehlivosti od WinTraders

  • Kdo dává WinSignals do sekce WinTraders Live a SMS alerty?
  • Kdo jsou WinTraders?
  • Kdo jsme my, WinSignals LLC a HNB servis s.r.o. (Česká republika)?
  • Jak zajišťujeme spolehlivost a kvalitu WinSignals?
  • Jaký význam má Rating spolehlivosti?
  • Jak můžete efektivně využít nový systém WinSignals?
  • Jak a proč se aktivně zapojit do programu WinTraders?

Než se pro odpovědi začtete do následujících řádků, upozorňujeme na související informace, které si nezapomeňte prostudovat. Obchodujte na burze s WinSignals, přidejte se k WinTraders!

 

Jak číst a používat zprávy WinSignals Live
WinSignals Manual ZDARMA ke stažení
Do SMS Alerts zasíláme pouze vybrané WinSignals s Ratingem nejvyšší spolehlivosti - objednejte si je zde..!
Kdo stojí za WinSignals

Kdo dává WinSignals do sekce WinTraders Live a SMS Alerty?
Kdo jsou WinTraders? Kdo jsme my, WinSignals LLC?

Od května 2012 postupně zapojujeme do projektu WinSignals nezávislé burzovní obchodníky, analytiky a další odborníky na finanční trhy. Máme zájem na tom, aby si své schopnosti v oboru burzovních predikcí mohl otestovat každý, kdo má zkušenosti, znalosti, schopnosti. Denně monitorujeme všechny burzovní signály naše i nezávislých poskytovatelů, děláme jejich backtesting a podle přísných kritérií kvality a spolehlivosti přiřazujeme jednotlivým poskytovatelům burzovních signálů Rating. WinTraders jsou obchodníci, analytici, majitelé podnikatelských systémů kolem burzy, provozovatelé privátních Hedge fondů a další odborníci, kteří vlastní WinSignals Rating nejvyšší kvality. Tento Rating neustále sledujeme, vyhodnocujeme, měníme.

 

Alerts v mobilní aplikaci WinSignals (pro Android a iOS), nebo SMS Alerts pro profesionální používání WinSignals, burzovních signálů se spolehlivostí větší než 80%, poskytuje vždy pouze 5 nejlepších traderů ze skupiny asi WinTraders s nejvyšším Ratingem A nebo B. Takto zajišťujeme sobě, kolegům WinTraders a dalším uživatelům WinSignals s aktuálně nejvyšší spolehlivostí a kvalitou, burzovních signálů pro jejich profesionální využití (obchodování na burze, dlouhodobé řízení investic, řízení Hedge fondů, publikace predikcí atd.).

 

Rating spolehlivosti a kvality jednotlivých WinTraders

Je přiřazován individuálně jednotlivým WinTraders podle jejich aktuální výkonnosti, spolehlivosti a schopnosti prezentovat své kvalifikované názory na vývoj finančních trhů. Průběžně hodnotíme jejich úspěšnost v procentech, zisk/1 lot ze všech vyslaných signálů a průměrný zisk na 1 signál / 1 lot. Pro příjemce a uživatele WinSignals je tak průběžně zajišťována aktuálně nejvyšší bonita poskytovatelů s možným využíváním jejich predikcí, WinSignals v praxi. Společnost HNB servis s.r.o. (Česká republika) , ani jiný účastník systému WinTraders na sebe nepřejímají rizika vyplývající s používání WinSignals, ani negarantují kvalitu konkrétní burzovní predikce. Vždy půjde o pravděpodobnostní hodnocení trhů, vyjadřující názor konkrétního WinTradera. Rating umožňuje příjemcům WinSignals posoudit využitelnost konkrétní zprávy WinSignals pro vlastní využití v praxi.

 

Rating a číslo WinTradera napoví uživateli na webu v sekci WinTraders Live nebo SMS Alertu kvalitu a aktuální formu signalisty, pořadové číslo signálu potom jeho aktivitu. Využití konkrétního WinSignálu je potom na příjemci. Forma WinSignálu od května nově, v úvodu každé WinSignals zprávy najdete nejdříve čas zaslání zprávy, Rating, identifikační číslo signalisty/pořadové číslo signálu konkrétního poskytovatele, příklad:

 

14:48 WS: A006/056 Buy DJI...........

14:31 WS: B007/012 Sell EUR/USD.........

 

Podrobnější informace:

Jak číst a používat zprávy WinSignals?

WinSignals Manual ZDARMA ke stažení

 

Metodika pro sledování úspěšnosti WinSignals zasílaných jednotlivými WinTradery a stanovení jejich Ratingu:

Úspěšný (Win) signál (úspěšná burzovní predikce) - je signál, jehož cenová úroveň dojde přes stanovený Win PT (Profit Target, Limit) dříve, než za stanovený Stoploss. Strategie pro stanovení úrovně PT nebo SL záleží výhradně na poskytovateli signálu a jeho obchodní strategii. Pro bodové (hodnotové) vzdálenosti poměru WinPT a SL by mělo být dodržováno Win/Loss Ratio 1:1 až 3:1 a více, nicméně tyto parametry ponecháváme v kompetenci 'winsignalisty' a jejich realizaci potom na každém uživateli tak, jak vyplývá z Manuálu WS.

 

Podmíněně úspěšný signál - je signál, který po dočasné ztrátě významně za úroveň stanoveného SL dosáhl stanoveného PT kdykoliv následně, sledováno až 30 dnů od zaslání signálu. Takový signál považujeme za podmíněně úspěšný, neboť šlo dosáhnout zisku, nebo minimalizovat ztrátu, nebo ji kompenzovat. Využití a realizace takového signálu je plně v kompetenci každého uživatele, poskytovatel signálu musí takový signál sledovat a podat příslušné WEM zprávy.

Rating A

Rating A znamená, že WinTrader má měřenou úspěšnost signálů za poslední 2 měsíce nad 80 %, tj. více, než 80 % signálů dojde spolehlivě k predikované hranici zisku, Win Profit Target (úspěšný WinSignál), nebo bude byslán signál WAA s informací 'pozice je v zisku, zajistěte pozici proti ztrátě' (anglicky 'Position is in profit. Secure the position' )


Rating B

Rating B znamená, že WinTrader má měřenou úspěšnost signálů za poslední 2 měsíce nad 70 %, tj. více, než 70 % signálů dojde spolehlivě k predikované hranici zisku, Win Profit Target (úspěšný WinSignál, nebo bude byslán signál WAA s informací 'pozice je v zisku, zajistěte pozici proti ztrátě' (anglicky 'Position is in profit. Secure the position' ).

 

 

 

WinSignals zasílané klientům formou SMS vydává vždy pouze pět nejúspěšnějších signalistů, kteří dosáhnou nejlepšího hodnocení za poslední dva měsíce v úspěšnosti predikce a dosaženého zisku z obchodování. Jejich identifikační čísla zveřejňujeme pravidelně na titulní stránce naše webu nad rubrikou WinSignals Live.

Ostatní signalisté, kteří se ucházejí o tuto prestižní činnost, zveřejňují své signály pouze na webu www.winsignals.cz v sekci WinTraders Live, klientům SMS zprávy nezasílají. Tím dosahujeme maximální transparentnost hodnocení úspěšnosti našeho početného týmu WinTraders a objektivního výběru těch nejlepších.


WinSignals Ratingu A nebo B odpovídají proklamaci k produktu (burzovní signály s úspěšností 80% a více) a je to to, co by u nás klienti, uživatelé WinSignals, měli hledat, používat se slušnou mírou spolehlivosti. Přednostní publikování v rámci SMS Alerts.!

 

Rating C

Publikaci burzovních predikcí v sekci WinTradres umožňujeme všem kvalifikovaným zájemcům. Bonita C značí zatím neprověřenou kvalitu, spolehlivost či historii. WinSignals Ratingu C lze publikovat pouze v sekci WinTraders Live a tyto burzovní predikce nemohou být zařazeny do WinSignals SMS Alerts ani do výhod programu WinTraders. Proto si situace těchto signálů vždy ověřte na cenových grafech, zda vyhovují vašemu vnímání trhů.

 

Jak můžete efektivně využít nový systém WinSignals?
Jak a proč se aktivně zapojit do programu WinTraders?

WinSignals s Ratingem spolehlivosti a kvality jsou jistě dobrý informační produkt pro vaše podnikání na burze, pro vaše spekulace i pro dlouhodobě úspěšné řízení vlastních, nebo svěřených peněz na burze. WinSignals můžete využít pro sebe i pro své privátní Hedge fondy. Nevíte-li, jak na to, neváhejte nás kontaktovat.

Proč byste se měli zajímat o to stát se členem týmu WinTraders? Každý z Vás si může vyzkoušet své schopnosti v oblasti burzovních predikcí. Jejich zveřejňování je to dobrá metoda, jak si stát za svým názorem a jak si vybrousit svou individuální úspěšnost v predikcích finančních trhů. Nakonec je jasné, že bez přiměřených úspěchů v odhadech cen stěží budete mít šanci dlouhodobě uspět v tak lukrativním podnikání, jakým obchodování na burze může být!

 

Může Vás zajímat:

  • Naučíme Vás aplikovat Vaše burzovní signály do WinSignals a můžete zdarma sdílet 20, 30, 50 a více signálů pro Váš trading s garantovaný Ratingem A - B.
  • Můžete si jako WinTraders zřídit svůj Affiliate WinSignals Byznys a získat až 60 % veškerých příjmů ze svých klientů bez nutnosti podnikat.
  • Pravidelně poslední úterý v měsíci organizujeme webinář pro příznivce a klienty WinSignals, kde se dozvíte mnoho užitečných informací o tomto projektu a jeho účastnících

 

WinTraders jsou skvělou podnikatelskou příležitostí pro zkušené burzovní obchodníky a kvalifikované partnery.

Obchodujte na burze s WinSignals, přidejte se k WinTraders!

WinSignals
Aktuality z WinSignals