Jak číst a používat zprávy WinSignals?

Návod pro pokročilé tradery, jak vydělávat s WinSignals,
burzovními predikcemi s úspěšností 80-90 %

Co jsou to WinSignals 3.0?

WinSignals 3.0 jsou třetí vylepšenou verzí burzovních signálů pro krátkodobé cenové pohyby vybraných aktiv s dlouhodobou úspěšností 80-90 %, které můžete využívat pro řízení svých investic na burze. Je na vašem uvážení, jak tyto zprávy využijete.

  • Můžete tyto zprávy obchodovat, to jest řídit podle nich svoje obchody na burze.
  • Nebo tyto predikce můžete využít pro srovnání se svými náhledy na trhy, jako upozornění na cenovou situaci s predikcí vývoje ceny.
  • Nebo jako podporu pro svoje rozhodování či vzdělávání v podnikání na finančních trzích.

Jaká aktiva používáme pro WinSignals?

Název aktiva Použitá zkratka pro WS
Měnový pár (Forex) EUR/USD
Měnový pár (Forex) GBP/USD
Měnový pár (Forex) USD/JPY
Americký akciový index S&P500 (Futures) SP500
Americký akciový průmyslový index DJIA (Futures) DJI
Americká lehká ropa Crude Oil (WTI) (Futures) C/O
Zlato (Spot) Gold

Pozn.: u futures se jedná vždy o nejbližší obchodovaný kontrakt na CBOT nebo NYMEX

Jak číst WinSignals

Formát WinSignals zpráv

A. WinSignal (WS) - signál o identifikaci zajímavé tržní situace. Predikce cenového vývoje má povahu informace, jejíž využití je čistě v kompetenci příjemce informace - uživatele WinSignals. Jednotlivé symboly zprávy vysvětluje popis níže:

Detailní struktura WinSignals (WS):

 

Příklad zprávy: 08:15 WS B007/001 BUY EUR/USD Entry 1,1000 WinPT 1,1055 SL Individual.  

  • A (B) -   osobní aktuální Rating tradera
  • 007 - ID (identifikační číslo WinTradera)
  • /001 -     číslo za lomítkem = pořadové číslo signálu
  • Entry -   úroveň kotace vybraného aktiva (v tomto případě měnový pár EUR/USD Forex) pro aktuální nákup typem objednávky za aktuální cenu (Market Order)
  • WinPT - informace o možné úrovni Profit Target (hodnota pozice pro cílový zisk), nebo dosažení ceny na objednávce typu Limit; 
  • MSL -  informace o možné cenové úrovni pro Stoploss Individual. Určení (výpočet) konkrétní hodnoty StopLoss (SL) ponecháváme na našich klientech. Pozn: Analogicky výklad platí i pro typ signálu Sell

B. Win Profit Report (WPR) - zpráva o tom, že cenová úroveň aktiva specifikovaná WinSignálem, dosáhla predikované úrovně zisku PT. Zprávu WPR zasílá winsignalista vždy, jakmile je tato cenová úroveň dosažena (a to bez ohledu na předchozí cenový vývoj). Další zprávy k následnému vývoji signálu již neposíláme, další řízení pozice je plně v kompetenci příjemce zprávy, uživatele WinSignals.

Detailní struktura Win Profit Reportu:

Příklad zprávy: 08:15 WPR B007/001 BUY EUR/USD Entry 1,1000 WinPT 1,1055 Reached. Congratulation! (Cílová cena 1,1055 dosažena - blahopřejeme!)  

C. Win Easy Management sdělení (WEM) - zpráva, informace o tom, že cenová úroveň predikovaného aktiva dosáhla ztráty ve výši cca 2% z velikosti účtu (předpokládáme bezpečné obchodování s transakcemi velikosti 1 lot/10.000$/€ velikosti účtu, přepočítáno podle platformy Goldstarway ActTrader. V případě jiné platformy si musíte umět přepočítat tento parametr sami podle její finanční účinnosti). V případě následného pozitivního vývoje pozice do oblasti predikovaného Profit Targetu je o tomto posílána WPR zpráva. Jestliže zisková úroveň není do 15 dnů od zaslání signálu dosažena, je další sledování uvedeného signálu již výhradně v kompetenci příjemce a uživatele signálu.

Detailní struktura Win Easy Management sdělení:

Pozn.: AR = Actual Rate (aktuální hodnota kotace) 

Příklad zprávy: 08:25 WEM B007/001 BUY EUR/USD Entry 1,1000 AR 1,0800 Attention! Risk rate 2% reached! (Pozor, dosažena úroveň cca 2% z velikosti účtu!). 

D. Win Actual Advice (WAA) - zpráva o tom, že cenová úroveň predikovaného aktiva se dostala do zisku, ale vývoj trhu je takový, že je vhodné otevřené obchodní pozici věnovat zvýšenou pozornost. Zaslání WAA zprávy nemá vliv na další sledování signálu traderem. Pokračuje-li cenový vývoj k úrovni predikovaného PT, je klientovi zaslána zpráva typu WPR. Pokud následně cenová úroveň predikovaného aktiva dosáhne ztráty ve výši cca 2% z velikosti účtu, zasíláme klientovi zprávu WEM (viz výše). 

Detailní struktura Win Actual Advice sdělení:

Pozn.: WinAR = Win Actual Rate

Příklad zprávy: 12:34 WAA B007/001 BUY EUR/USD Entry 1,1000 WinAR 1,1010 Pay attention to the trade position! (Věnuj pozornost obchodní pozici!). 

Obvykle signál dosáhne některou ze sledovaných úrovní - úrovně PT, nebo ztráty ve výši cca 2% z velikosti účtu - do doby 15 dnů od jeho zaslání. V případě neutrálního vývoje signálu, kdy není dosažena ani jedna z těchto dvou úrovní do 15 dnů od zaslání signálu WS, považujeme signál za ukončený. Dále sledujeme pouze dosažení úrovně profit target a zasíláme klientovi zprávu WPR.

Jak s WinSignals pracovat?

Nainstalujte si mobilní aplikaci WinSignals.
Prostudujte si návod!

Pro trading s WinSignals potřebujete aplikaci pro příjem a správu zpráv WinSignals do svého mobilního telefonu. Tato aplikace je zdarma, platíte pouze servis a informace.

Informace ke stažení aplikace a podrobný návod pro používání pro mobilní telefony s OS Android nebo Apple:

 

Přečtěte si tyto důležité informace:

Servis WinSignals můžete efektivně využít pro své spekulace na burze v rámci jakéhokoliv obchodního systému, u něhož lze toto obchodování realizovat online přes internet.

WinSignals jsou informací a názorem s určitou pravděpodobnostní úspěšností. Hlavním účelem produktu WinSignals je upozornit na formující se příležitosti.

Příjem WinSignals klientovi umožňuje to, aby neztrácel čas celodenním sezením u počítače. WinTraders provádějí situační analýzy trhů a predikce pohybů v době největší likvidity na trzích. V našich evropských podmínkách je to zpravidla v době od 08:00 do 19:00 SEČ. To umožňuje klientům v našem časovém pásmu kontrolovat bez obtíží v průběhu dne většinu obchodů online.

Nicméně po obdržení signálu do trhu - WS - by se klient měl přesvědčit, zdali takový signál vyhovuje jeho vnímání trhu i vnímání rizik s případným obchodem spojených. Protože jde vždy o subjektivní názor konkrétního tradera, který daný WinSignals zasílá, je na zvážení klienta, aby sledoval historii tradera podle úspěšnosti i podle způsobu obchodování. Obchodní styl a doporučení jsou výsledkem individuální úvahy tradera vycházející z jeho interpretace situační analýzy trhů. Je na uživateli, jak WinSignals použije v praxi. 

Postup s WinSignals může být následující:

Přijmete signál do aplikace na svém mobilním telefonu. Zadáte ve svém rozhraní pro trading pokyn pro otevření pozice příkazy Sell nebo Buy, nebo formou objednávky Stop, Limit, OCO - podle podmínek své platformy. Nastavte vždy ziskovou úroveň doporučené hranice zisku na Profit Target příkazem Limit. Tím zabezpečíte, že váš obchod bude uzavřen na doporučené ziskové úrovni a vaše statistika výsledků bude odpovídat výsledkům WinSignals. Podle svého uvážení můžete tuto ziskovou hranici posouvat poté, co se cena ve směru predikce začne vyvíjet ziskově. Doporučený Win Profit Target (PT) lze vnímat jako konečný limit, nebo jako první stupeň pro možnou maximalizaci zisku.

Pokyn Stoloss je ve zprávě WinSignals uveden jako \"Individual\", což znamená, že jej zadáte, či nezadáte podle svého úvažení. Cílem je neinkasovat \"zbytečné\" ztráty vzniklé z nahodilých pohybů ceny a volatility. Stoplossy si zajišťujte zejména případné zisky a ty můžete nechat vyrůst na maximum, pokud trhy sledujete. Sledujte naše zprávy typu WAA a WEM pro možné akce pro řízení obchodní pozice. Jinak do obchodu nezasahujte a využijte statistickou úspěšnost WinSignals.

Pro velikost otevřených pozic (počet lotů) a řízení pozic, které s WinSignals nebudou ihned po zadání úspěšné, musíte vycházet výhradně ze svých zkušeností a schopností, se svou mírou averze či tolerance k riziku. Zkušenost ukazuje, že více, než polovina dočasně ztrátových pozic se dříve, nebo později dostane do zisku. Zbytek lze úspěšně kompenzovat příkupy (kompenzační metoda), nebo prostě občas přijměte ztrátu jako svůj náklad s podnikáním. Je to jednodušší a statisticky s WinSignals ve výsledku vyděláte.

Řízení obchodní pozice:

Nejjednodušší a nejoblíbenější z možností obchodování WinSignals je systém Set&Forget. Znamená, že v okamžiku přijetí signálu otevřete podle zaslaných parametrů obchodní pozici (dodržujte správný money management - transakce velikosti 1 lot/10.000$/€ velikosti účtu), nastavíte Limit na úroveň PT, případně Stoploss na hodnotu 2% ztráty. Pak již jen čekáte na zprávu o výsledku s pravděpodobností až 90 % dosažení PT, tj. zisku. Zbylé pozice musíte být schopni si řídit sami podle svých zkušeností.

Za další variantu pro zkušené tradery považujeme, když klient po přijetí signálu nahlédne do vlastního systému pro analýzu trhu a zadá obchodní pokyny pro vstup do trhu i pro výstup podle vlastního uvážení. Obchoduje signály, kterým rozumí a důvěřuje jim. 

V případě nepříznivého vývoje pozice informujeme vždy klienta zprávou WEM, pokud byla dosažena hranice ztráty ve velikosti 2% z účtu při dodržování správného money managementu, tedy obchodování 1 lotu/10.000 $ (€) na účtu. Klient tak včas může sám rozhodnout o dalším postupu, aniž by byl ohrožen jeho obchodní účet. Je výhradně v kompetenci uživatele a věcí strategie klienta vnímat tato doporučení přesně, tj. obchod po dosažení této úrovně uzavřít, nebo vnímat informaci jako doplňkovou a řídit pozici dál podle svých schopností.

Je-li ziskový vývoj málo dynamický a přibrzďuje se v zisku pod PT, zašleme WAA zprávu pro možnost zajištění nebo pohlídání této situace. Považujeme za ziskové jednání takové, aby uživatel signálu, cenové predikce nedopustil překlopení již ziskové úrovně do případné ztráty.

Pokud klient otevírá pozice a řídí pozice podle informací z WinSignals, je možné pracovat s mentálními limity pro PT i SL - vše závisí na zkušenostech a možnostech klienta, které jsou individuální. Se zřetelem na přiměřené zatížení obchodního účtu se nám jeví práce s mentálními úrovněmi PT i SL jako statisticky výhodnější. Vyžaduje ovšem správný risk management v akci. WinSignals jsou pouze predikce o rozpohybování cenových úrovní vybraných aktiv. Následný vývoj a obchodní akce jsou čistě v kompetenci klientů a uživatelů WS...

Upozornění: WinSignals nejsou investičním doporučením, radou či návodem pro to, jak byste měli na burze obchodovat či řídit peníze. Jsou prostě informací s WIN parametry a vysokou statistickou úspěšností. Obsahují definici směru predikce a stanovení úrovně Profit Targetu tak, jak je na základě své zkušenosti vnímá autor signálu. Tým WinSignals nepřebírá odpovědnost za doporučení jednotlivých signalistů, ani za reálné výsledky uživatelů a příjemců obchodních signálů, predikcí.

Signál je upozorněním na pravděpodobnostně zajímavou situaci, na možný cenový tržní impuls. Obsahuje základní informace o možném otevření obchodní pozice a parametry pro Riskmanagement, tj. možnou cílovou cenu a StopLoss Individual. Určení konkrétní hodnoty StopLoss (SL) ponecháváme na našich klientech, kteří mohou volit varianty obchodování s mentálním Stoploss (tedy bez nastavení limitu pro ztrátu), či fyzickým Stoploss ve vazbě na velikost účtu, velikost obchodní pozice a vlastní vnímání rizik.

Součástí WinSignals (WS) je doplňkový servis Win Easy Management (zprávy o průběhu signálu). S pravděpodobností 75-90 % se cena dříve nebo později rozpohybuje identifikovaným směrem. Dlouhodobě lze v ziskových úrovních uzavřít více, než 90 % obchodních burzovních pozic otevřených na základě WinSignals. 

Doporučení: Obecně doporučujeme v podmínkách Act Trader či Metatrader otevírat max. 1 - 2 loty na každých 10 tisíc usd či eur kapitálu,  pro menší účty pak zlomky lotů. Doporučená míra rizika je max. od 2 do 5% z objemu kapitálu na jeden obchod - podle zkušenosti tradera.

WinSignals a Win Easy Management zprávy jsou zveřejňovány následně po zaslání klientům z důvodu transparentnosti v sekci WinSignals Live na webové stránce WinSignals.cz. Signály jsou zde zadávány s časovým zpožděním o 60 až 90 minut poté, co byly zaslány klientům. Kvůli tomuto zpoždění není vhodné používat tyto webové informace k obchodování!

Vzhledem k mezinárodní klientele jsou zasílané textové zprávy v anglickém jazyce.

Kdo zasílá signály a zadává
WinSignals do sekce WinTraders Live?

Burzovní predikce a signály do trhů tvoří WinTraders, nezávislí obchodníci, burzovní analytici a  specialisté na online trading. Kvalita WinSignals je průběžně monitorována a poskytovatelé signálů jsou podle dosahovaných výsledků hodnoceni. Signály do trhu zasílá zpravidla pouze pět až šest nejlepších signalistů, kteří dosáhli TOP hodnocení bonity A nebo B za poslední dva měsíce.

Pravidelné statistiky výsledků predikcí jednotlivých traderů naleznete v příspěvcích na uzavřené FB skupině WinSignals New, a také na stránce Výsledky našeho webu.

Jak si WinSignals objednat?

Pokud jste náš informační servis ještě nevyzkoušeli, využijte možnosti vyzkoušet si WinSignals na zkoušku na 3 měsíce a zjistit, jak tento unikátní servis funguje! Současně získáte zdarma kurz v hodnotě 4 390 Kč WINSIGNALS START.

Pokud již máte první test s WinSignals za sebou, objednejte si tento informační servis nastálo, zjednodušte si život na burze a získejte šanci pro své zisky!Chytrá objednávka šetří váš čas, WinSignals s ní získáte za těch nejvýhodnějších podmínek!

Přejeme hodně úspěchů při obchodování na burze s WinSignals!

Jirka Mazur & Jirka Gajdošík, Praha 1.10.2020