Jak číst a používat zprávy WinSignals?

Návod pro pokročilé tradery, jak vydělávat s WinSignals,
burzovními predikcemi s úspěšností 80-90%

Co jsou to WinSignals 3.0?

WinSignals jsou predikce vývoje ceny k danému aktivu. Je na zvážení příjemce těchto informací, jak tyto zprávy využije.

» Můžete tyto zprávy obchodovat, to jest řídit podle nich svoje obchody na burze s vysokou mírou úspěšnosti.

» Nebo tyto predikce můžete využít pro srovnání svých náhledů na trhy, jako upozornění na cenovou situaci s predikcí vývoje ceny.

» Nebo jako podporu pro svoje rozhodování či vzdělávání v podnikání na finančních trzích.

Upozornění: WinSignals nejsou investičním doporučením, radou či návodem pro to, jak byste měli na burze obchodovat či řídit peníze, investice. Jsou prostě informací s WIN parametry a vysokou statistickou úspěšností. Obsahují definici směru predikce s ohledem na růst či pokles ceny aktiva, a stanovení úrovně Profit Targetu tak, jak je na základě své zkušenosti vnímá autor predikce, signálu. Tým WinSignals nepřebírá odpovědnost za doporučení jednotlivých signalistů, ani za reálné výsledky uživatelů a příjemců obchodních signálů, predikcí.

WinSignals 3.0 jsou třetí vylepšenou verzí burzovních signálů pro krátkodobé cenové pohyby vybraných aktiv s dlouhodobou úspěšností 80-90 %, které můžete využívat pro řízení svých investic na burze.

Signál je upozorněním na pravděpodobnostně zajímavou situaci, na možný cenový tržní impuls. S pravděpodobností 75-90 % se cena dříve nebo později rozpohybuje identifikovaným směrem. Dlouhodobě lze v ziskových úrovních uzavřít více, než 90 % obchodních burzovních pozic otevřených na základě WinSignals. 

Součástí WinSignals (WS) je doplňkový servis Win Easy Management. WinSignal obsahuje základní informace  o možném otevření obchodní pozice a parametry pro Riskmanagement, tj. možnou cílovou cenu a StopLoss Individual. Určení konkrétní hodnoty StopLoss (SL) ponecháváme na našich klientech, kteří mohou volit varianty obchodování s mentálním Stoploss (tedy bez nastavení limitu pro ztrátu), či fyzickým Stoploss ve vazbě na velikost účtu, velikost obchodní pozice a vlastní vnímání rizik.

Doporučení: Obecně doporučujeme v podmínkách Act Trader či Metatrader otevírat max. 1 - 2 pozice, celé loty na každých 10 tisíc usd či eur kapitálu. Nebo méně, zlomky lotů pro menší účty. Či více, násobky pro účty větší. Doporučená míra rizika je max. od 2 do 5% na jeden obchod z objemu kapitálu a podle zkušenosti tradera.

WinSignals a Win Easy Management zprávy jsou zveřejňovány následně po zaslání klientům z důvodu transparentnosti v sekci WinSignals Live na webové stránce WinSignals.cz. Signály jsou zde zadávány s časovým zpožděním o 60 až 90 minut poté, co byly zaslány klientům.

Upozornění: Vzhledem ke zpoždění zveřejňování WS zpráv na webu Blog WinSignals.cz, není vhodné používat tyto zpožděné zprávy k obchodování!

Vzhledem k mezinárodní klientele jsou zasílané textové zprávy v anglickém jazyce.

Kdo zasílá signály a zadává WinSignals do sekce WinTraders Live?

Burzovní predikce a signály do trhů tvoří WinTraders, nezávislí obchodníci, burzovní analytici a další specialisté na online trading. Kvalita WinSignals je průběžně monitorována a poskytovatelé signálů jsou podle dosahovaných výsledků hodnoceni. Signály do trhu zasílá zpravidla pouze pět nejlepších signalistů, kteří dosáhli TOP hodnocení bonity A nebo B za poslední dva měsíce.

Pravidelné statistiky výsledků predikcí jednotlivých traderů naleznete v příspěvcích na uzavřené FB skupině WinSignals New, a také na stránce Výsledky našeho webu.

Jaká aktiva používáme pro WinSignals?

Název aktiva Použitá zkratka pro WS
Měnový pár (Forex) EUR/USD
Měnový pár (Forex) GBP/USD
Měnový pár (Forex) USD/JPY
Americký akciový index S&P500 (Futures) SP500
Americký akciový průmyslový index DJIA (Futures) DJI
Americká lehká ropa Crude Oil (WTI) (Futures) C/O
Zlato (Spot) Gold

Pozn.: u futures se jedná vždy o nejbližší obchodovaný kontrakt na CBOT nebo NYMEX

Jak číst WinSignals - formát WinSignals zpráv

A. WinSignal (WS) - zpráva o identifikaci zajímavé tržní situace. Predikce cenového vývoje má povahu informace, jejíž využití je čistě v kompetenci příjemce informace - uživatele WinSignals. Jednotlivé symboly zprávy vysvětluje popis níže:

          Detailní struktura WinSignals (WS):

Příklad SMS: 08:15 WS B007/001 BUY EUR/USD Entry 1,1000 WinPT 1,1055 SL Individual.             A (B) -   osobní aktuální Rating tradera,
007 - ID (identifikační číslo WinTradera)
/001 -     číslo za lomítkem = pořadové číslo signálu
Entry -   úroveň kotace vybraného aktiva (v tomto případě měnový pár EUR/USD Forex) pro aktuální nákup typem objednávky za aktuální cenu (Market Order)
WinPT - informace o možné úrovni Profit Target (hodnota pozice pro cílový zisk), nebo dosažení ceny na objednávce typu Limit; 
MSL -  informace o možné cenové úrovni pro Stoploss Individual. Určení (výpočet) konkrétní hodnoty StopLoss (SL) ponecháváme na našich klientech. Pozn: Analogicky výklad platí i pro typ signálu Sell

B. Win Profit Report (WPR) - zpráva, informace o tom, že cenová úroveň aktiva specifikovaná WinSignálem, dosáhla predikované úrovně zisku PT. Další řízení pozice je plně v kompetenci příjemce zprávy, uživatele WinSignals. Zprávu WPR zasílá winsignalista vždy, jakmile je tato cenová úroveň dosažena (a to bez ohledu na předchozí cenový vývoj). Další zprávy k následnému vývoji signálu již neposíláme, informace k dané cenové situace je ze strany poskytovatele považována za konečnou.

Detailní struktura Win Profit Reportu:

Příklad SMS: 08:15 WPR B007/001 BUY EUR/USD Entry 1,1000 WinPT 1,1055 Reached. Congratulation! (Cílová cena 1,1055 dosažena - blahopřejeme!) 

C. Win Easy Management sdělení (WEM) - zpráva, informace o tom, že cenová úroveň predikovaného aktiva dosáhla ztráty ve výši cca 2% z velikosti účtu (předpokládáme bezpečné obchodování s transakcemi velikosti 1 lot/10.000$/€ velikosti účtu, přepočítáno podle platformy Goldstarway ActTrader. V případě jiné platformy si musíte umět přepočítat tento parametr sami podle finanční účinnosti vaší platformy). V případě následného pozitivního vývoje pozice do oblasti predikovaného Profit Targetu je o tomto posílána WPR zpráva, informace. V případě, že zisková úroveň není do 15 dnů od zaslání signálu dosažena, je další sledování uvedeného signálu již výhradně v kompetenci příjemce a uživatele signálu.

Detailní struktura Win Easy Management sdělení:

Pozn.: AR = Actual Rate (aktuální hodnota kotace) 

Příklad SMS: 08:25 WEM B007/001 BUY EUR/USD Entry 1,1000 AR 1,0800 Attention! Risk rate 2% reached! (Pozor, dosažena úroveň cca 2% z velikosti účtu!). 

D. Win Actual Advice (WAA) - je zpráva, informace o tom, že cenová úroveň predikovaného aktiva se dostala do zisku, ale vývoj trhu je takový, že je vhodné otevřené obchodní pozici věnovat zvýšenou pozornost a sledovat úroveň aktuálního zisku. Zaslání WAA zprávy nemá vliv na další sledování signálu traderem. Pokračuje-li cenový vývoj k úrovni predikovaného PT, je klientovi zaslána zpráva typu WPR. Pokud následně cenová úroveň predikovaného aktiva dosáhne ztráty ve výši cca 2% z velikosti účtu, zasíláme klientovi zprávu WEM (viz výše). 

Detailní struktura Win Actual Advice sdělení:

Pozn.: WinAR = Win Actual Rate

Příklad SMS: 12:34 WAA B007/001 BUY EUR/USD Entry 1,1000 WinAR 1,1010 Pay attention to the trade position! (Věnuj pozornost obchodní pozici!). 

Obvykle signál dosáhne některou ze sledovaných úrovní - úrovně PT, nebo ztráty ve výši cca 2% z velikosti účtu - do doby 15 dnů od jeho zaslání. Ztráta 2% je vztažena na cenový pohyb pro 1 lot na ActTrader na výši 10 tisíc kapitálu. Na jiné platformě si toto musíte umět propočítat podle podmínek svého obchodování. V případě neutrálního vývoje signálu, kdy není dosažena ani jedna z těchto dvou úrovní do 15 dnů od zaslání signálu WS, považujeme signál za ukončený. Dále sledujeme pouze dosažení úrovně profit target a zasíláme klientovi zprávu WPR.

Jak s WinSignals pracovat?

Instalujte si mobilní aplikaci pro WinSignals.

Prostudujte návod!

Pokud jste tak ještě neučinili > pro práci s WinSignals si stáhněte aplikaci pro příjem a správu zpráv WinSignals do svého mobilního telefonu. Tato aplikace je zdarma, platíte pouze servis a informace.

Informace ke stažení aplikace a podrobný návod pro používání pro mobilní telefony s OS Android nebo Apple:

 

Přečtěte si tyto důležité informace:

Servis WinSignals můžete efektivně využít pro své spekulace na burze v rámci jakéhokoliv obchodního systému, u něhož lze toto obchodování realizovat online přes internet.

WinSignals jsou informací a názorem s určitou pravděpodobnostní úspěšností. Hlavním účelem produktu WinSignals je upozornit na formující se příležitosti.

Příjem WinSignals klientovi umožňuje to, aby neztrácel čas celodenním sezením u počítače. WinTraders provádějí situační analýzy trhů a predikce pohybů v době největší likvidity na trzích. V našich evropských podmínkách je to zpravidla v době od 08:00 do 19:00 SEČ. To umožňuje klientům v našem časovém pásmu kontrolovat bez obtíží v průběhu dne většinu obchodů online.

Nicméně po obdržení signálu do trhu - WS - by se klient měl přesvědčit, zdali takový signál vyhovuje jeho vnímání trhu i vnímání rizik s případným obchodem spojených. Protože jde vždy o subjektivní názor konkrétního tradera, který daný WinSignals zasílá, je na zvážení klienta, aby sledoval historii tradera podle úspěšnosti i podle způsobu obchodování. Obchodní styl a doporučení jsou výsledkem individuální úvahy tradera vycházející z jeho interpretace situační analýzy trhů. Je na uživateli, jak WinSignals použije v praxi. 

Postup s WinSignals může být následující.

Přijmete signál do aplikace na svém mobilním telefonu. Zadáte ve svém rozhraní pro obchodování na burze příslušné pokyny pro otevření pozice. Buď příkazy Sell nebo Buy, nebo formou objednávky Stop, Limit, OCO - podle podmínek své platformy. Nastavte vždy ziskovou úroveň doporučené hranice zisku na Profit Target příkazem Limit (limitní objednávka ve směru cenového pohybu pro automatickou exekuci zisku). Tím zabezpečíte, že váš obchod bude uzavřen na doporučené ziskové úrovni a vaše statistika výsledků bude odpovídat výsledkům WinSignals. Podle svého uvážení můžete tuto ziskovou hranici posouvat poté, co se cena ve směru predikce začne vyvíjet ziskově. Nad svoji otevírací cenu můžete zadat pokyn Stoploss a zajistit si tak, že se váš obchod již nedostane do mínusu. 

Pokyn Stoloss je ve zprávě WinSignals uveden jako "Individual", což znamená, že jej zadáte, či nezadáte podle svého úvažení. Cílem je neinkasovat "zbytečné" ztráty vzniklé z nahodilých pohybů ceny a volatility. Stoplossy si zajišťujte zejména případné zisky a ty můžete nechat vyrůst na maximum, pokud trhy sledujete. Sledujte naše zprávy typu WAA a WEM pro možné akce pro řízení obchodní pozice. Jinak do obchodu nezasahujte a využijte statistickou úspěšnost WinSignals.

Pro práci se Stoplossy a s velikostí otevřených pozic, počtem lotů a s řízením 10 - 20% pozic, které s WinSignals nebudou úspěšné, musíte vycházet výhradně ze svých zkušeností, schopností, se svou mírou averze či tolerance k riziku. Zkušenost ukazuje, že více, než polovina dočasně ztrátových pozic WinSignals z oněch 10 - 20%, se dříve, nebo později dostane do zisku. Zbytek lze úspěšně kompenzovat příkupy (kompenzační metoda), nebo prostě sem tam přijměte ztrátu jako svůj náklad s podnikáním. Je to jednodušší a statisticky s WinSignals ve výsledku vyděláte.

Řízení obchodní pozice.

Nejjednodušší a nejoblíbenější z možností obchodování WinSignals je systém Set&Forget. Znamená, že v okamžiku přijetí signálu otevřete podle zaslaných parametrů obchodní pozici (dodržujte správný money management - transakce velikosti 1 lot/10.000$/€ velikosti účtu), nastavíte Limit na úroveň PT, případně Stoploss na hodnotu 2% ztráty. Pak již jen čekáte na zprávu o výsledku s pravděpodobností až 90 % dosažení PT, tj. zisku. Zbylé pozice musíte být schopni si řídit sami podle svých zkušeností.

Za další variantu pro následné použití přijatých WinSignals považujeme náhled do vlastního systému pro analýzu trhu a zadávání obchodních pokynů pro vstup do trhu i pro výstup z osobního počítače nebo notebooku. Mobilní aplikace hodnotíme pouze jako nouzové, nebo operativní řešení.

V případě dosažení predikované úrovně zisku Profit Target (PT) obdrží klient zprávu typu WPR. Je výhradně na uživateli, zda identifikovaný zisk zajistí, pozici uzavře, nebo se dál bude věnovat cenovému vývoji. Doporučený Win Profit Target (PT) lze vnímat jako konečný limit, nebo jako první stupeň pro možnou maximalizaci zisku.

V případě nepříznivého vývoje pozice informujeme vždy klienta zprávou WEM, pokud byla dosažena hranice ztráty ve velikosti 2% z účtu při dodržování správného money managementu, tedy obchodování 1 lotu/10.000 $ (€) na účtu. Klient je tak včas informován o nepříznivém vývoji obchodu a může sám rozhodnout o dalším postupu, aniž by byl ohrožen jeho obchodní účet. Je výhradně v kompetenci uživatele a věcí strategie klienta vnímat tato doporučení přesně, tj. obchod po dosažení této úrovně uzavřít, nebo vnímat informaci jako doplňkovou a řídit pozici dál podle svých schopností (pozici uzavřít, dokoupit pro kompenzaci ztráty, hedge apod).

Je-li ziskový vývoj málo dynamický a přibrzďuje se v zisku pod PT, zašleme WAA zprávu pro možnost zajištění nebo pohlídání této situace. Považujeme za ziskové jednání takové, aby uživatel signálu, cenové predikce nedopustil překlopení již ziskové úrovně do případné ztráty.

Pokud klient otevírá pozice a řídí pozice podle informací z WinSignals, je možné pracovat s mentálními limity pro PT i SL - vše závisí na zkušenostech a možnostech klienta, které jsou individuální. V tomto druhém případě a se zřetelem na přiměřené zatížení obchodního účtu se nám jeví práce s mentálními úrovněmi PT i SL jako statisticky výhodnější. Vyžaduje ovšem správný risk management v akci. WinSignals jsou pouze predikce o rozpohybování cenových úrovní vybraných aktiv. Následný vývoj a obchodní akce jsou čistě v kompetenci klientů a uživatelů WS...

 


Jak si WinSignals objednat?

Ano, je možné, že čtete tento návod a nemáte servis WinSignals aktivní? Co můžete udělat pro jeho aktivaci? Máte dvě možnosti:

  1. Pokud jste již máte zkušenosti a servis WinSignals jste si již vyzkoušeli a chcete si WinSignals objednat okamžitě, klikněte na tlačítko níže, ušetřete čas a zjednodušte si život Chytrou objednávkou:

... nebo

2. Pokud potřebujete více informací o informačním servisu WinSignals, nebo si chcete objednat WinSignals na zkoušku, přejděte na stránku WinSignals na zkoušku. Zde vaše cesta i jízda s WinSignals začíná!

Součástí akce WinSignals na zkoušku na 4 týdny je obsah START S WINSIGNALS

7 kroků k ziskovému podnikání na burze

Více informací máte níže v textu. S objednávkou WinSignals na zkoušku se vám tato série obsahu automaticky spustí a můžete se tak učit využívat servis burzovních predikcí s úspěšností 75 - 90% opravdu efektivně!

Přejeme hodně úspěchů při obchodování na burze s WinSignals!

Jirka Mazur & Jirka Gajdošík, Praha 1.6.2018

Naše výsledky jsou poctivé a transparentní. Jsme přesvědčeni, že se jedná v oboru burzovních predikcí o zcela výjimečné a bezkonkurenční výsledky. To ovšem musíte posoudit sami. Prostudujete si informace o používání WinSignals, výsledky WinSignals a jejich potenciál. Prostudujte si metodiku hodnocení výsledků, výkonnosti a ziskového potenciálu našich WinSignals. Podrobné informace se dočtete ve WinSignals Manuálu, který si zdarma můžete objednat zde: 

Jak vydělávat na burze s podporou profesionálů?

Chcete získat za 10 % času výsledky, pro které ostatní tradeři pracují celé dny, a navíc s úspěšností, jaké nedosahuje 98 % lidí na burze? S naším servisem WinSignals se naučíte řídit peníze na burze chytrým způsobem a zejména získáte systém, který je dlouhodobě úspěšný a ziskový. Jsme přesvědčeni o tom, že se jedná o unikátní produkt nejen na CZ/SK trhu.

» Přečtěte si, jak funguje informační servis WinSignals v praxi.
» Zjistěte, jak kienti s WinSignals vydělávají peníze a řídí svoje účty na burze.
» Získete příležitost, jak pro sebe získat čas, svobodu a systém na peníze!

Nepromarněte svou šanci a odhalte koncept WinSignals pro Vaši budoucí prosperitu ještě dnes!  

Chci se dozvědět víc o WinSignals

Kontaktujte nás:

winsignals@wintraders.com