Jak číst a používat zprávy WinSignals?

Návod pro pokročilé tradery, jak vydělávat s WinSignals,
burzovními predikcemi s úspěšností 80-90%

Co jsou to WinSignals 3.0?

WinSignals 3.0 jsou třetí vylepšenou verzí burzovních signálů pro krátkodobé cenové pohyby vybraných aktiv s dlouhodobou úspěšností 80-90 %, které můžete využívat pro řízení svých investic na burze.

WinSignals nejsou investičním doporučením, radou či návodem pro to, jak byste měli na burze obchodovat či řídit peníze, investice. Jsou prostě informací s WIN parametry a vysokou statistickou úspěšností. Obsahují definici směru predikce s ohledem na růst či pokles ceny aktiva, a stanovení úrovně Profit Targetu tak, jak je na základě své zkušenosti vnímá autor predikce, signálu. Tým WinSignals nepřebírá odpovědnost za doporučení jednotlivých signalistů, ani za reálné výsledky uživatelů a příjemců obchodních signálů, predikcí.

Jde o krátkodobé pravděpodobnostní predikce. Je to upozornění na pravděpodobnostně zajímavou situaci, na možný cenový tržní impuls. S pravděpodobností 75-90 % se cena dříve nebo později rozpohybuje identifikovaným směrem. Dlouhodobě lze v ziskových úrovních uzavřít až 90 % obchodních burzovních pozic otevřených na základě WinSignals. 

Součástí WinSignals (WS) je doplňkový servis Win Easy Management. Tento servis šetří Váš čas, peníze a představují zajímavé ziskové příležitosti pro Vaše podnikání na burze. WinSignal obsahuje základní informace  o možném otevření obchodní pozice a parametry pro Riskmanagement, tj. možnou cílovou cenu a StopLoss Individual. Určení konkrétní hodnoty StopLoss (SL) ponecháváme na našich klientech, kteří mohou volit varianty obchodování s mentálním Stoploss (tedy bez nastavení limitu pro ztrátu), či fyzickým Stoploss ve vazbě na velikost účtu, obchodní pozice a vlastní vnímání rizik.

Přitom v případě nepříznivého vývoje pozice informujeme vždy klienta zprávou WEM, pokud byla dosažena hranice ztráty ve velikosti 2% z účtu při dodržování správného money managementu, tedy obchodování 1 lotu/10.000 $ (€) na účtu.

Úroveň je volena tak, aby klient byl včas informován o nepříznivém vývoji obchodu a mohl sám rozhodnout o dalším postupu, aniž by byl ohrožen jeho obchodní účet. Je věcí strategie klienta vnímat tato doporučení přesně, tj. obchod po dosažení této úrovně uzavřít, nebo vnímat informaci jako doplňkovou a řídit pozici dál podle svých schopností. Rovněž doporučený Win Profit Target (PT) lze vnímat jako konečný limit, nebo jako první stupeň pro možnou maximalizaci zisku.

WinSignals a Win Easy Management zprávy jsou zveřejňovány následně po zaslání klientům z důvodu transparentnosti v sekci WinSignals Live na webové stránce WinSignals.cz. Signály jsou zde zadávány s časovým zpožděním o 60 až 90 minut poté, co byly zaslány klientům.

Upozornění: Vzhledem ke zpoždění zveřejňování WS zpráv na webu Blog WinSignals.cz, není vhodné používat tyto zpožděné zprávy k obchodování!

Vzhledem k mezinárodní klientele jsou zasílané textové zprávy v anglickém jazyce.

Kdo zasílá signály a zadává WinSignals do sekce WinTraders Live?

Burzovní predikce a signály do trhů tvoří WinTraders, nezávislí obchodníci, burzovní analytici a další specialisté na online trading. Kvalita WinSignals je průběžně monitorována a poskytovatelé signálů jsou podle dosahovaných výsledků hodnoceni. WinSignals od WinTraders s nejvyšším Ratingem můžete používat pro své profesionální spekulace na burze i pro dlouhodobě ziskové řízení svých investic. Signály do trhu zasílá zpravidla pouze pět nejlepších signalistů, kteří dosáhli TOP hodnocení Bonity A nebo B za poslední dva měsíce.

Pravidelné statistiky výsledků predikcí jednotlivých traderů naleznete v příspěvcích na uzavřené FB skupině WinSignals New, a také na stránce Výsledky našeho webu.

WinSignals jsou informačním produktem. Je na uživateli, jak je použije v praxi. Protože jde vždy o subjektivní názor konkrétního tradera, který daný WinSignals zasílá, je na zvážení klienta, aby sledoval historii tradera podle úspěšnosti i podle způsobu obchodování. Ten se může u jednotlivých traderů lišit - obchodní styl a doporučení jsou výsledkem individuální úvahy tradera vycházející z jeho interpretace situační analýzy trhů.

WinSignals jsou informací a názorem s určitou pravděpodobnostní úspěšností. Hlavním účelem produktu WinSignals je upozornit na formující se příležitosti. Příjem WinSignals klientovi umožňuje to, aby neztrácel čas celodenním sezením u počítače. Nicméně po obdržení signálu do trhu - WS - by se klient měl přesvědčit, zdali takový signál vyhovuje jeho vnímání trhu i vnímání rizik s případným obchodem spojených. WinTraders provádějí situační analýzy trhů a predikce pohybů v době největší likvidity na trzích. V našich evropských podmínkách je to zpravidla v době od 08:00 do 19:00 SEČ. To umožňuje klientům v našem časovém pásmu kontrolovat bez obtíží v průběhu dne většinu obchodů online.

Za lepší variantu pro následné použití přijatých WinSignals považujeme náhled do vlastního systému pro analýzu trhu a zadávání obchodních pokynů pro vstup do trhu i pro výstup z osobního počítače nebo notebooku. Mobilní aplikace hodnotíme pouze jako nouzové, nebo operativní řešení. Pokud klient otevírá pozice a řídí pozice podle informací z WinSignals, je možné pracovat s mentálními limity pro PT i SL - vše závisí na zkušenostech a možnostech klienta, které jsou individuální. V tomto druhém případě a se zřetelem na přiměřené zatížení obchodního účtu se nám jeví práce s mentálními úrovněmi PT i SL jako statisticky výhodnější. Vyžaduje ovšem správný risk management v akci. WinSignals jsou pouze predikce o rozpohybování cenových úrovní vybraných aktiv. Následný vývoj a obchodní akce jsou čistě v kompetenci klientů a uživatelů WS...

Servis WinSignals můžete efektivně využít pro své spekulace na burze v rámci jakéhokoliv obchodního systému, u něhož lze toto obchodování realizovat online přes internet.

Jaká aktiva používáme pro WinSignals?

Název aktiva Použitá zkratka pro WS
Měnový pár (Forex) EUR/USD
Měnový pár (Forex) GBP/USD
Měnový pár (Forex) USD/JPY
Americký akciový index S&P500 (Futures) SP500
Americký akciový průmyslový index DJIA (Futures) DJI
Americká lehká ropa Crude Oil (WTI) (Futures) C/O
Zlato (Spot) Gold

Pozn.: u futures se jedná vždy o nejbližší obchodovaný kontrakt na CBOT nebo NYMEX

Jak číst WinSignals - formát WinSignals zpráv

A. WinSignal (WS) - zpráva o identifikaci zajímavé tržní situace. Predikce cenového vývoje má povahu informace, jejíž využití je čistě v kompetenci příjemce informace - uživatele WinSignals. Zpráva obsahuje specifikaci aktiva, typ obchodu, informaci o vstupní úrovni, informaci o možné úrovni Profit Target (cílový zisk) a doporučení pro Stop Loss individuální nastavení.

          Detailní struktura WinSignals (WS):

Příklad SMS: 08:15 WS B007/001 BUY EUR/USD Entry 1,1000 WinPT 1,1055 SL Individual.                (V mobilní aplikaci je tato zpráva zobrazena v šedé barvě)

A (B) -   osobní aktuální Rating tradera,
007 - ID (identifikační číslo WinTradera)
/001 -     číslo za lomítkem = pořadové číslo signálu od daného WinTradera
Entry -   úroveň kotace vybraného aktiva (v tomto případě měnový pár EUR/USD Forex) pro aktuální nákup typem objednávky za aktuální cenu (Market Order)
WinPT - informace o možné úrovni Profit Target (hodnota pozice pro cílový zisk), nebo dosažení ceny na objednávce typu Limit; další management otevřené pozice je na klientovi.
MSL -  informace o možné cenové úrovni pro Stoploss Individual. Určení konkrétní hodnoty StopLoss (SL) ponecháváme na našich klientech, kteří mohou volit varianty obchodování s mentálním či fyzickým Stoploss ve vazbě na velikost účtu, obchodní pozice a vlastní vnímání rizik.. Pozn: Analogicky výklad platí i pro typ signálu Sell

B. Win Profit Report (WPR) - zpráva, informace o tom, že cenová úroveň aktiva specifikovaná WinSignálem, dosáhla predikované úrovně zisku PT. Další řízení pozice je plně v kompetenci příjemce zprávy, uživatele WinSignals. Je výhradně na uživateli, zda identifikovaný zisk zajistí, pozici uzavře, nebo se dál bude věnovat cenovému vývoji. Další zprávy k následnému vývoji signálu již neposíláme, informace k dané cenové situace je ze strany poskytovatele považována za konečnou. Zprávu WPR zasílá winsignalista vždy, jakmile je tato cenová úroveň dosažena (a to bez ohledu na předchozí cenový vývoj). Poté již průběh signálu nesleduje a další sledování je již výhradně v kompetenci příjemce a uživatele signálu.

Detailní struktura Win Profit Reportu:

Příklad SMS: 08:15 WPR B007/001 BUY EUR/USD Entry 1,1000 WinPT 1,1055 Reached. Congratulation! (Cílová cena 1,1055 dosažena - blahopřejeme!)
(V mobilní aplikaci je tato zpráva zobrazena v zelené barvě)

C. Win Easy Management sdělení (WEM) - zpráva, informace o tom, že cenová úroveň predikovaného aktiva dosáhla ztráty ve výši cca 2% z velikosti účtu (předpokládáme bezpečné obchodování s transakcemi velikosti 1 lot/10.000$/€ velikosti účtu, přepočítáno podle platformy Goldstarway ActTrader. V případě jiné platfomy si musíte umět přepočítat tento parametr sami podle finanční účinnosti vaší platformy. Je výhradně v kompetenci uživatele, jak tuto situaci řeší a jakou zvolí strategii pro další řízení obchodu (zda pozici uzavře, dokoupí pro kompenzaci ztráty, hedguje apod). Tato zpráva sama o sobě není radou ani investičním doporučením. V případě následného pozitivního vývoje pozice do oblasti predikovaného Profit Targetu je o tomto posílána WPR zpráva, informace. V případě, že zisková úroveň není do 15 dnů od zaslání signálu dosažena, je další sledování uvedeného signálu již výhradně v kompetenci příjemce a uživatele signálu.

Detailní struktura Win Easy Management sdělení:

Pozn.: AR = Actual Rate (aktuální hodnota kotace) 

Příklad SMS: 08:25 WEM B007/001 BUY EUR/USD Entry 1,1000 AR 1,0800 Attention! Risk rate 2% reached! (Pozor, dosažena úroveň cca 2% z velikosti účtu!).
(V mobilní aplikaci je tato zpráva zobrazena v červené barvě)

D. Win Actual Advice (WAA) - je zpráva, informace o tom, že cenová úroveň predikovaného aktiva se dostala do zisku, ale vývoj trhu je takový, že je vhodné otevřené obchodní pozici věnovat zvýšenou pozornost a sledovat úroveň aktuálního zisku. Je-li ziskový vývoj málo dynamický a přibrzďuje se v zisku pod PT, zašleme WAA zprávu pro možnost zajištění nebo pohlídání této situace. Považujeme za ziskové jednání takové, aby uživatel signálu, cenové predikce nedopustil překlopení již ziskové úrovně do případné ztráty. Zaslání WAA zprávy nemá vliv na další sledování signálu traderem. Pokud následně cenová úroveň predikovaného aktiva dosáhne ztráty ve výši cca 2% z velikosti účtu, zasíláme klientovi zprávu WEM (viz výše). Pokračuje-li cenový vývoj k úrovni predikovaného PT, je klientovi zaslána zpráva typu WPR (viz výše). Zprávy samy o sobě nejsou radou ani investičním doporučením, další sledování uvedeného signálu je výhradně v kompetenci příjemce a uživatele signálu.

Detailní struktura Win Actual Advice sdělení:

Pozn.: WinAR = Win Actual Rate

Příklad SMS: 12:34 WAA B007/001 BUY EUR/USD Entry 1,1000 WinAR 1,1010 Pay attention to the trade position! (Věnuj pozornost obchodní pozici!).
(V mobilní aplikaci je tato zpráva zobrazena ve žluté barvě)

Obvykle signál dosáhne některou ze sledovaných úrovní - úrovně PT, nebo ztráty ve výši cca 2% z velikosti účtu - do doby 15 dnů od jeho zaslání. V případě neutrálního vývoje signálu, kdy není dosažena ani jedna z těchto dvou úrovní do 15 dnů od zaslání signálu WS, sledujeme signál dále a zasíláme klientovi zprávu PT nebo WEM i po 15 dnech.

Jak s WinSignals pracovat?

Jaké jsou možnosti a jaké informace byste si neměli nechat ujít? Vše potřebné najdete
v materiálu WinSignals Manuál ZDARMA, který je zde ke stažení:

Chci WS Manuál zdarma

Materiál má téměř 50 stran a může být pro Vás v mnohém inspirující nejen ve vztahu
k používání servisu WinSignals. Doporučujeme!

Jak si WinSignals objednat ?

V zásadě máte dvě možnosti, přičemž každá z nich vyžaduje zadat vaši správnou emailovou adresu a vaše platné telefonní číslo. Bez těchto údajů nelze WinSignals přijímat.

1.      Objednání z webové stránky

a. Klikněte na tlačítko ZDE 

nebo na titulní stránce našeho blogu, vyberte si variantu objednávky a vyplňte objednací formulář. Po zvolení způsobu platby a zaplacení servisu obdržíte email se základními informacemi a přihlašovacími informacemi do mobilní aplikace WinSignals.

b. Na aplikaci AppStore (pro systém iOS pro zařízení Apple) nebo GooglePlay (pro systémy Android) si stáhněte mobilní aplikaci WinSignals (snadno najdete ve vyhledávači) a nainstalujte ji ve svém mobilním telefonu. Na přihlašovací obrazovce zadejte svou emailovou adresu a heslo, které jste obdrželi v potvrzovací zprávě a od tohoto okamžiku můžete přijímat všechny aktuální signály WinSignals

2. Objednání z mobilní aplikace

a. Z mobilního obchodu AppStore (pro systém iOS pro zařízení Apple) nebo GooglePlay (pro systémy Android) si stáhněte mobilní aplikaci WinSignals (snadno najdete ve vyhledávači) a nainstalujte ji ve svém mobilním telefonu. Na přihlašovací obrazovce stiskněte tlačítko 

zadejte svou emailovou adresu, telefonní číslo a heslo, které chcete pro aplikaci používat. Potvrďte souhlas s obchodními podmínkami a požadavek odešlete. Na váš mobilní telefon obdržíte sms zprávu s potvrzovacím kódem (confirmation code), který zadejte na přihlašovací obrazovku aplikace Winsignals a tím potvrďte vaši registraci.

b. V průběhu 24 hodin od nás obdržíte email s informacemi o možnostech platby. Po zaplacení služby obdržíte potvrzovací zprávu a od tohoto okamžiku se můžete přihlásit do mobilní aplikace a můžete přijímat všechny aktuální signály WinSignals.

Premium Club Hrajeme si na burze

Pro zvýšení úrovně Vašeho tradingu a účinnosti WinSignals doporučujeme zapojit se aktivně do Premium Clubu Hrajeme si na Burze, kde zveřejňujeme Situační Analýzy Online, Případové studie, Prémiová videa a články k problematice burzy a obchodování, Rozhovory s kolegy tradery a jejich strategie a způsoby práce, Práce s obchodními signály pro obchodování a problematikou WinSignals a mnoho vzdělávacích dokumentů týkajících se ovládání platformy Goldstarway, fundamentálních zpráv, výsledků a statistik WinSignals, záznamy ze zajímavých webinářů a mnoho dalších zajímavostí. Vřele doporučujeme! Více informací o Premium Clubu HNB a také objednávku členství naleznete ZDE!

Přejeme hodně úspěchů při obchodování na burze s WinSignals!

Jirka Gajdošík & Jirka Mazur , Praha 1.12.2017

Naše výsledky jsou poctivé a transparentní. Jsme přesvědčeni, že se jedná v oboru burzovních predikcí o zcela výjimečné a bezkonkurenční výsledky. To ovšem musíte posoudit sami. Prostudujete si informace o používání WinSignals, výsledky WinSignals a jejich potenciál. Prostudujte si metodiku hodnocení výsledků, výkonnosti a ziskového potenciálu našich WinSignals. Podrobné informace se dočtete ve WinSignals Manuálu, který si zdarma můžete objednat zde: 

Stáhni si zdarma:

WinSignals Manual

Nepromarněte svou šanci a odhalte koncept WinSignals pro Vaši budoucí prosperitu ještě dnes! Jsme přesvědčeni o tom, že se jedná o unikátní produkt nejen na CZ/SK trhu. Tato publikace obsahuje zásadní informace o tom, co jsou to WinSignals a jak je používat. Přidáváme podnětné informace k problematice tradingu, burzovních spekulací a inteligentního způsobu pro dlouhodobě ziskové řízení vlastních investic na burze. Informace zde uvedené jsou důležité pro začátečníky i pro pokročilé uživatele WinSignals

Kontaktujte nás:

winsignals@wintraders.com