Burza a WinSignals v otázkách a odpovědích pro začínající tradery

Návod pro začínající tradery, jak používat WinSignals, 
burzovní predikce s úspěšností 80-90 %

 Jak správně chápat projekt a příležitost jménem "WinSignals"?

Tento manuál je určen těm, kdo vidí svou příležitost v online obchodování na burze (tradingu), ale dosud si nejsou jisti, jestli tuto činnost mohou zvládnout a zda je tato činnost vhodná pro jejich mentalitu, nervy a také velikost volných finančních prostředků, které mohou do tradingu vložit, aniž by to ohrozilo jejich finanční stabilitu a životní standard.

Pár termínů na úvod

Burza je místo, kde se obchodují aktiva finanční povahy. Denně se na světových \"\"burzách protáčejí bilióny dolarů či EUR a dalších měn v akciích, komoditách a měnách. Někdy hovoříme o tzv. „obchodování na burze“. Popravdě, na burze reálně s ničím neobchodujeme. Alespoň ne tak, jak jsme zvyklí. Nevstupujeme do vlastnického vztahu s aktivy, se kterými se „obchoduje“. Primárně jsou světové burzy určeny ke směně hodnot. Jde zejména o akcie a nejrůznější fyzické i finanční komodity. Nejznámější z burz je několik světových center typu Tokio, Frankfurt, Londýn nebo New York NYSE - největší akciová burza na světě. Nicméně dnes více než 98 % všech subjektů realizuje své finanční transakce za účelem spekulace a výdělků, bez zájmu dlouhodobě vlastnit danou akcii či komoditu. Takto postupují instituce i jednotlivci. 

S výjimkou klasických akciových burz se téměř všechna finanční aktiva - komoditní futures, CFDs, opce, Forex a spousta dalších, „obchodují“ elektronicky s finanční pákou, a vztah k podkladovému aktivu je jištěn pouze tzv. marží, mající povahu vratné zálohy. Důvodem je zejména to, že nejrůznější komoditní, opční i Forex burzy fungují na derivátové bázi především za účelem tzv. zajištění ceny. Jde primárně o produkty finančního inženýrství a samy o sobě jsou dnes finanční deriváty komoditami pro práci s penězi. Podle povahy finančního derivátu se odvíjí techniky prodeje a složitost finančních operací.

Asi nejvíce z vás bude znát Online obchodování pod názvem trading. \"\"Od klasického obchodování v běžné praxi jsou zde významné odchylky. V reálu totiž fyzicky na burze nic nenakupujeme ani neprodáváme. Pouze vstupujeme do obchodních transakcí, otevíráme pozice na burze směrem, který považujeme za výhodný.

Ty směry mohou být pouze dva. Ceny totiž mohou pouze růst, nebo klesat. Ve chvíli, kdy se rozhodneme svou nákupní či prodejní pozici opustit (ať již z důvodu, že máme vyděláno, nebo se nám nelíbí aktuální ztráta), prostě pozici ukončíme. To je vše. 

Pohyb cen vybraných aktiv nepřetržitě sleduje tým našich analytiků a hlídá pro vás příležitosti vhodné pro otevření obchodu. Náš tým traderů s praxí více než 10 let \"\"vyvinul systém, díky kterému dosahujeme úspěšnosti 80-90 % v krátkodobé predikci vývoje finančních trhů. Tento systém je nyní dostupný i vám formou WinSignals. WinSignals jsou burzovní cenové signály pro krátkodobé cenové pohyby vybraných aktiv, které můžete využívat pro řízení svých obchodů na burze. Protože je zřejmé, že cílem našich klientů je nejen finanční, ale zejména časová svoboda, a jistě nemohou vysedávat po celý den u obrazovek svých počítačů, zasíláme jim WinSignals (signály při potenciální ziskové příležitosti) a Win Easy Management zprávy (informace o aktuálním průběhu obchodu) prostřednictvím mobilní aplikace pro systémy Android a iOS, nebo ve formě SMS Alerts. Signál obsahuje jednoduché pokyny pro realizaci vysoce pravděpodobného zisku či eliminaci finančního rizika (Risk Management). Tento placený servis ve spojení s dalšími službami, které zde nabízíme, představuje nejjednodušší a zároveň velmi efektivní a ziskovou formu pro vaše podnikání na burze.

Jsou i WinSignals pravděpodobnostní podnik? S jakou
   pravděpodobností mohu při příjmu signálů počítat?

WinSignals jsou informací a názorem s určitou pravděpodobnostní úspěšností. Je na uvážení klienta, jak je v dané situaci využije. Hlavním účelem produktu WinSignals je upozornit na formující se příležitosti. Příjem WinSignals klientovi umožňuje to, aby neztrácel čas celodenním sezením u počítače. Nicméně po obdržení signálu do trhu - WS - by se klient měl přesvědčit, zdali takový signál vyhovuje jeho vnímání trhu i vnímání rizik s případným obchodem spojených. WinTraders (naši signalisté) provádějí situační analýzy trhů a zasílají predikce pohybů v době největší likvidity na trzích. V našich evropských podmínkách je to zpravidla v době od 08:00 do 19:00 SEČ. To umožňuje klientům v našem časovém pásmu kontrolovat bez obtíží v průběhu dne většinu obchodů online.

WinSignals nejsou investičním doporučením, radou či návodem pro to, jak byste měli na burze obchodovat či řídit peníze, investice. Jsou prostě informací s WIN parametry a vysokou statistickou úspěšností. Obsahují definici směru predikce a stanovení úrovně Profit Targetu tak, jak je na základě své zkušenosti vnímá autor signálu. Tým WinSignals nepřebírá odpovědnost za doporučení jednotlivých signalistů, ani za reálné výsledky uživatelů a příjemců obchodních signálů, predikcí.

Pro jaký typ tradera, účtu a osobnosti Winsignals fungují a pro koho jsou signály nevhodné? 

Musím u WinSignals přemýšlet, nebo s nimi lze zbohatnout bez práce a bez znalostí?

Teoreticky lze s WinSignals pracovat tak, že po obdržení signálu zadáte obchod včetně doporučených parametrů pro vystoupení z obchodu při dosažení definovaných cenových úrovní. Tento postup (Set&Forget - nastav a zapomeň) je vhodný i pro začátečníky a vede k ziskovým výsledkům. Dlouhodobě dosahuje tato metoda úspěšnosti 75-90%.

\"\"Za ještě lepší variantu pro následné použití přijatých WinSignals považujeme přístup zkušenějších online traderů s náhledem do vlastního systému pro analýzu trhu a zadávání obchodních pokynů pro vstup do trhu i pro výstup z osobního počítače nebo notebooku v okamžiku, kdy přijatému WinSignálu rozumí a ztotožní se s ním. Pokud klient otevírá pozice a řídí pozice podle informací z WinSignals, je možné pracovat s pevnými limity pro PT (profit Target) a s mentálními limity pro SL (Stoploss) - vše závisí na zkušenostech a možnostech klienta, které jsou individuální. V tomto druhém případě a se zřetelem na přiměřené zatížení obchodního účtu se nám jeví práce s mentálními úrovněmi SL jako statisticky výhodnější. Vyžaduje ovšem zkušenost a správný risk management v akci. WinSignals jsou pouze predikce o rozpohybování cenových úrovní vybraných aktiv. Následný vývoj a obchodní akce jsou čistě v kompetenci klientů a uživatelů WS...

Jak velký účet musím mít, aby se mi WinSignals vyplatily?

Online obchodování obecně ovlivňuje řada faktorů. Velikost účtu určuje především velikost otevíraných pozic a money management. Velikost otevírané pozice v lotech (minilotech, mikrolotech) je prakticky to jediné, co na daném obchodu dokážete skutečně ovlivnit. Všechno ostatní je v rukou burzy a věcí vaší zkušenosti. Odborná literatura doporučuje otevírat obchody do velikosti 1-2 % z vašeho burzovního účtu. Jednoduchým finančním výpočtem se můžete dobrat k závěru, že pro velikost účtu 2.000-2.500 $ a správném Money managementu mají WinSignals roli především didaktickou, kdy můžete srovnávat své obchody a jejich výsledky s obchody a výsledky profesionálních traderů. Můžete si rovněž zlepšovat váš náhled na trhy.

\"\"

Pro ziskové obchodování na úrovni až stovek $ měsíčně je vhodné mít velikost účtu 5.000-10.000 $, kdy obchody lze otevírat ve velikosti 1 lotu (na MT4 minilotu) a můžete ta

k počítat s dobrým zhodnocením vložené investice.

Na to, abyste obchodování na burze brali jako full time job, potřebujete velikost účtu a vstupního kapitálu ještě výrazně vyšší. K tomu, abyste se k takovým hodnotám postupně dopracovali, vám mohou pomoci naše WinSignals.

Chcete vědět, do jaké kategorie traderů patříte 
   a zda se hodí WinSignals i pro vás?

  • Obchodujete již delší dobu na živém účtu?
  • Jsou vaše výsledky více-méně vyrovnané bez větších zisků i ztrát?
  • Umíte provést analýzu trhů a Situační Analýzu Online?
  • Dokážete identifikovat oblasti Supportů a Rezistencí?
  • Znáte základní pojmy a patterny v rámci Price Action?
  • Ovládáte perfektně svou platformu?

Pokud vaše odpověď na tyto otázky je z více než 50 % „NE“, počkejte s nákupem WinSignals a pokračujte ve svém burzovním vzdělávání.

Aby vaše vzdělávání mohlo pokračovat efektivně a velmi rychle a abyste se mohli vyvarovat chyb vašich předchůdců, můžeme vám nyní nabídnout jedinečnou příležitost vstoupit do Online kurzu

Hrajeme si na burze ve verzi VIP TRADER BUSINESS,

kde vás v průběhu čtyř měsíců provedeme všemi záludnostmi online tradingu včetně základů fundamentální a trendové analýzy, risk managementu, Money managementu a vyhledávání ziskových příležitostí. Pomůžeme vám naučit se nejjednodušší podnikání s nejlikvidnějšími aktivy na světě! ... a přitom, jak přežít, zvítězit a vydržet na burze!

Náhled do hlavní části kurz Hrajeme si na burze

Kurz Hrajeme si na burze ve verzi VIP TRADER BUSINESS můžete absolvovat z pohodlí vašich domovů v čase, který vám nejlépe vyhovuje. Výhodou je, že materiály, videa, eBooky a další podklady vám zůstanou i v budoucnu trvale přístupné.

A na závěr kurzu se naučíte pracovat a vyhodnocovat burzovní signály WinSignals. Tohle je určitě nejvýhodnější varianta, která je k dispozici na našem trhu v oblasti burzovního vzdělávání.

Kde můžete získat více informací ke kurzu Hrajeme si na burze ve verzi VIP Trader Business a kdy si jej budete moci objednat a absolvovat? ZDE naleznete odkaz:

Těšíme se na vás!

Jirka Mazur a Jirka Gajdošík, Praha 1.8.2019