Jak číst a používat zprávy WinSignals?

Návod pro pokročilé tradery, jak vydělávat s WinSignals,
burzovními predikcemi s úspěšností 80-90%

Co jsou to WinSignals?

WinSignals jsou burzovní cenové signály pro krátkodobé cenové pohyby vybraných aktiv s dlouhodobou úspěšností 80-90 %, které můžete využívat pro řízení svých investic na burze.

WinSignals nejsou investičním doporučením, radou či návodem pro to, jak byste měli na burze obchodovat či řídit peníze, investice. Jsou prostě informací s WIN parametry statistické úspěšnosti a s definicí směru predikce s ohledem na růst či pokles ceny aktiva a stanovení úrovní Profit Targetu tak, jak je na základě své zkušenosti a předpokladu vnímá autor predikce, signálu. Tým WinSignals nepřebírá odpovědnost za doporučení jednotlivých signalistů, ani za reálné výsledky uživatelů a příjemců obchodních signálů, predikcí.

Jde o krátkodobé pravděpodobnostní predikce. Je to upozornění na pravděpodobnostně zajímavou situaci, na možný cenový tržní impuls. S pravděpodobností 75-90 % se cena dříve nebo později rozpohybuje identifikovaným směrem. Dlouhodobě lze v ziskových úrovních uzavřít až 90 % obchodních burzovních pozic otevřených na základě WinSignals. Součástí WinSignals (WS) je doplňkový servis Win Easy Management. Tento servis šetří Váš čas, peníze a představují zajímavé ziskové příležitosti pro Vaše podnikání na burze. WinSignal obsahuje základní informace pro informaci o možném otevření obchodní pozice a parametry pro Riskmanagement, tj. možnou cílovou cenu a možnou úroveň pro mentální StopLossy. Úrovně jsou voleny tak, aby byl vždy dosažen poměr Win/Loss Ratio 1.2, nebo vyšší. Je věcí strategie klienta vnímat tato doporučení přesně, tj. fyzicky zadat oba parametry, nebo vnímat Stoploss jako ‚mentální‘ a doporučený Win Profit Target jako první stupeň pro možnou maximalizaci zisku.

WinSignals a Win Easy Management zprávy jsou zveřejňovány následně po zaslání klientům z důvodu transparentnosti v sekci WinSignals Live na webové stránce Blog WinSignals.cz.  Signály jsou zde zadávány s časovým zpožděním o 60 až 90 minut poté, co byly zaslány klientům.

Upozornění: Vzhledem ke zpoždění zveřejňování WS zpráv na webu Blog WinSignals.cz, není vhodné používat tyto zpožděné zprávy k obchodování!

Vzhledem k mezinárodní klientele jsou zasílané textové zprávy v anglickém jazyce.

Kdo zasílá signály a zadává WinSignals do sekce WinTraders Live?

Burzovní predikce a signály do trhů tvoří WinTraders, nezávislí obchodníci, burzovní analytici a další specialisté na online trading. Kvalita WinSignals je průběžně monitorována a poskytovatelé signálů jsou podle dosahovaných výsledků hodnoceni. WinSignals od WinTraders s nejvyšším Ratingem můžete používat pro své profesionální spekulace na burze i pro dlouhodobě ziskové řízení svých investic. Signály do trhu zasílá zpravidla pouze pět nejlepších signalistů, kteří dosáhli TOP hodnocení Bonity A nebo B za poslední dva měsíce.

Pravidelné statistiky výsledků predikcí jednotlivých traderů naleznete v příspěvcích na uzavřené FB skupině WinSignals New, a také na stránce Výsledky našeho webu.

WinSignals jsou informačním produktem. Je na uživateli, jak je použije v praxi. Protože jde vždy o subjektivní názor konkrétního tradera, který daný WinSignals zasílá, je na zvážení klienta, aby sledoval historii tradera podle úspěšnosti i podle způsobu obchodování. Ten se může u jednotlivých traderů lišit – obchodní styl a doporučení jsou výsledkem individuální úvahy tradera vycházející z jeho interpretace situační analýzy trhů.

WinSignals jsou informací a názorem s určitou pravděpodobnostní úspěšností. Hlavním účelem produktu WinSignals je upozornit na formující se příležitosti. Příjem WinSignals klientovi umožňuje to, aby neztrácel čas celodenním sezením u počítače. Nicméně po obdržení signálu do trhu – WS – by se klient měl přesvědčit, zdali takový signál vyhovuje jeho vnímání trhu i vnímání rizik s případným obchodem spojených. WinTraders provádějí situační analýzy trhů a predikce pohybů v době největší likvidity na trzích. V našich evropských podmínkách je to zpravidla v době od 08:00 do 19:00 SEČ. To umožňuje klientům v našem časovém pásmu kontrolovat bez obtíží v průběhu dne většinu obchodů online.

Za lepší variantu pro následné použití přijatých WinSignals považujeme náhled do vlastního systému pro analýzu trhu a zadávání obchodních pokynů pro vstup do trhu i pro výstup z osobního počítače nebo notebooku. Mobilní aplikace hodnotíme pouze jako nouzové, nebo operativní řešení. Pokud klient otevírá pozice a řídí pozice podle informací z WinSignals, je možné pracovat s mentálními limity pro PT i SL – vše závisí na zkušenostech a možnostech klienta, které jsou individuální. V tomto druhém případě a se zřetelem na přiměřené zatížení obchodního účtu se nám jeví práce s mentálními úrovněmi PT i SL jako statisticky výhodnější. Vyžaduje ovšem správný risk management v akci. WinSignals jsou pouze predikce o rozpohybování cenových úrovní vybraných aktiv. Následný vývoj a obchodní akce jsou čistě v kompetenci klientů a uživatelů WS…

Servis WinSignals můžete efektivně využít pro své spekulace na burze v rámci jakéhokoliv obchodního systému, u něhož lze toto obchodování realizovat online přes internet.

Jaká aktiva používáme pro WinSignals?

 Název aktiva Použitá zkratka pro WS
Měnový pár (Forex) EUR/USD
Měnový pár (Forex) GBP/USD
Měnový pár (Forex) USD/JPY
Americký akciový index S&P500 (Futures) SP500
Americký akciový průmyslový index DJIA (Futures) DJI
Americká lehká ropa Crude Oil (WTI) (Futures) C/O
Zlato (Spot) Gold

Pozn.: u futures se jedná vždy o nejbližší obchodovaný kontrakt na CBOT nebo NYMEX

Jak číst WinSignals – formát WinSignals zpráv

  1. WinSignal (WS) – zpráva o identifikaci zajímavé tržní situace. Predikce cenového vývoje má povahu informace, jejíž využití je čistě v kompetenci příjemce informace – uživatele WinSignals. Zpráva obsahuje specifikaci aktiva, typ obchodu, informaci o vstupní úrovni, informaci o možné úrovni Profit Target (cílový zisk) a mentální Stop Loss úrovni.

Detailní struktura WinSignals (WS):

Čas Typ signálu Č. Tradera/ Pořadové č. signálu Buy/ Sell Instrument   Vstupní cena   Cena WinPT   Cena MSL
8:15 WS B007/001 BUY EUR/USD Entry 1,1000 WinPT 1,1055 MSL 1,0950

 

Příklad: 08:15 WS B007/001 BUY EUR/USD Entry 1,1000 WinPT 1,1055 MSL 1,0950(V mobilní aplikaci je tato zpráva zobrazena v šedé barvě)

A (B) –   osobní aktuální Rating tradera,
007 – ID (identifikační číslo WinTradera)
/001 –     číslo za lomítkem = pořadové číslo signálu od daného WinTradera
Entry –   úroveň kotace vybraného aktiva (v tomto případě měnový pár EUR/USD Forex) pro aktuální nákup typem objednávky za aktuální cenu (Market Order)
WinPT – informace o možné úrovni Profit Target (hodnota pozice pro cílový zisk), nebo dosažení ceny na objednávce typu Limit; další management otevřené pozice je na klientovi.
MSL –      informace o možné cenové úrovni pro Stoploss (úroveň akceptovatelné ztráty). Je věcí klienta, zda ji použije jako hranici pro fyzický, nebo mentální SL. Pozn: Analogicky výklad platí i pro typ signálu Sell

  2. Win Profit Report (WPR) – zpráva, informace o tom, že cenová úroveň aktiva specifikovaná WinSignálem, dosáhla predikované úrovně zisku PT. Další řízení pozice je plně v kompetenci příjemce zprávy, uživateli WinSignals. Je výhradně na uživateli, zda identifikovaný zisk zajistí, pozici uzavře, nebo se dál bude věnovat cenovému vývoji. Další zprávy k následnému vývoji signálu již neposíláme, informace k dané cenové situace je ze strany poskytovatele považována za konečnou. Zprávu WPR zasílá winsignalista vždy, jakmile je tato cenová úroveň dosažena (a to bez ohledu na předchozí cenový vývoj), maximálně však do 15 dnů ode dne zaslání uvedeného signálu. Poté již jeho osud nesleduje a další sledování je již výhradně v kompetenci příjemce a uživatele signálu.

Detailní struktura Win Profit Reportu:

Čas Typ signálu Č. Tradera/ Pořadové č. signálu Buy/ Sell Instrument   Vstupní cena   Cena WinPT   Cena MSL
8:30 WPR B007/001 BUY EUR/USD Entry 1,1000 WinPT 1,1055 reached.  Congratulation!

 

Příklad: 08:15 WPR B007/001 BUY EUR/USD Entry 1,1000 WinPT 1,1055 Reached. Congratulation! (Cílová cena 1,1055 dosažena – blahopřejeme!) (V mobilní aplikaci je tato zpráva zobrazena v zelené barvě)

  3. Win Easy Management sdělení (WEM) – zpráva, informace o tom, že cenová úroveň predikovaného aktiva prošla mentálním Stoplossem. Je výhradně v kompetenci uživatele, zda používá pro řízení svých otevřených obchodních pozic na burze Stoplossy mentální, či fyzické, a jakou zvolí strategii pro další řízení obchodu. Tato zpráva sama o sobě není radou ani investičním doporučením. V případě pozitivního vývoje predikované pozice do oblasti předikovaného Profit Targetu je o tomto posílána WPR zpráva, informace. V případě, že zisková úroveň není do 15 dnů od zaslání signálu dosažena, je další sledování uvedeného signálu již výhradně v kompetenci příjemce a uživatele signálu.

Detailní struktura Win Easy Management sdělení:

Čas Typ signálu Č. Tradera/ Pořadové č. signálu Buy/ Sell Instrument   Vstupní cena   Cena MSL  
8:30 WEM B007/001 BUY EUR/USD Entry 1,1000 MSL 1,0950 Stop Loss Passed

Příklad: 08:25 WEM B007/001 BUY EUR/USD Entry 1,1000 MSL 1,0950 Stop Loss Passed (dosažena úroveň mentálního StopLoss 1,0950). (V mobilní aplikaci je tato zpráva zobrazena v červené barvě)

  4. Win Actual Advice (WAA) – zpráva, informace o tom, že cenová úroveň predikovaného aktiva se dostala do zisku, ale vývoj trhu je takový, že je vhodné otevřené obchodní pozici věnovat zvýšenou pozornost a sledovat úroveň aktuálního zisku. Je-li ziskový vývoj málo dynamický a přibrzďuje se v zisku pod PT, zašleme WAA zprávu pro možnost zajištění nebo pohlídání této situace. Považujeme za ziskové jednání takové, aby uživatel signálu, cenové predikce, nedopustil překlopení již ziskové úrovně do případné ztráty. Proto po této zprávě již neposíláme zprávu typu WEM. Naopak, pokračuje-li cenový vývoj k úrovni predikovaného PT, zpráva o tomto je zasílána vždy, maximálně však do 15 dnů od zaslání signálu. Tato zpráva sama o sobě není radou ani investičním doporučením, další sledování uvedeného signálu je výhradně v kompetenci příjemce a uživatele signálu.

Detailní struktura Win Actual Advice sdělení:

Čas Typ signálu Č. Tradera/ Pořadové č. signálu Buy/ Sell Instrument   Vstupní cena WinAR Price Description
12:34 WAA B007/001 BUY EUR/USD Entry 1,1000 WinAR 1,1010 Position in profit at this time.

Pozn.: WinAR = Win Actual Rate

Příklad: 12:34 WAA B007/001 BUY EUR/USD Entry 1,1000 WinAR 1,1010 Position in profit at this time. (Pozice je momentálně v zisku). (V mobilní aplikaci je tato zpráva zobrazena ve žluté barvě)

Jak s WinSignals pracovat?

Jaké jsou možnosti a jaké informace byste si neměli nechat ujít? Vše potřebné najdete v materiálu WinSignals Manuál ZDARMA, který je zde ke stažení. Materiál má téměř 50 stran a může být pro Vás v mnohém inspirující nejen ve vztahu k používání servisu WinSignals. Doporučujeme!

Jak si WinSignals objednat ?

V zásadě máte dvě možnosti, přičemž každá z nich vyžaduje zadat vaši správnou emailovou adresu a vaše platné telefonní číslo. Bez těchto údajů nelze WinSignals přijímat.

1.      Objednání z webové stránky

a) Klikněte na tlačítko\"\"

na titulní stránce našeho blogu, vyberte si variantu objednávky a vyplňte objednací formulář. Po zvolení způsobu platby a zaplacení servisu obdržíte email se základními informacemi a přihlašovacími informacemi do mobilní aplikace WinSignals.

b) Na aplikaci AppStore (pro systém iOS pro zařízení Apple) nebo GooglePlay \"\"(pro systémy Android) si stáhněte mobilní aplikaci WinSignals (snadno najdete ve vyhledávači) a nainstalujte ji ve svém mobilním telefonu. Na přihlašovací obrazovce zadejte svou emailovou adresu a heslo, které jste obdrželi v potvrzovací zprávě a od tohoto okamžiku můžete přijímat všechny aktuální signály WinSignals.

 

2.     Objednání z mobilní aplikace

a) Na mobilní aplikaci AppStore (pro systém iOS pro zařízení Apple) nebo GooglePlay (pro systémy Android) si stáhněte mobilní aplikaci WinSignals (snadno najdete ve vyhledávači) a nainstalujte ji ve svém mobilním telefonu. Na přihlašovací obrazovce stiskněte tlačítko \"\"

zadejte svou emailovou adresu, telefonní číslo a heslo, které chcete pro aplikaci používat. Potvrďte souhlas s obchodními podmínkami a požadavek odešlete. Na váš mobilní telefon obdržíte sms zprávu s potvrzovacím kódem (confirmation code), který zadejte na přihlašovací obrazovku aplikace Winsignals a tím potvrďte vaši registraci.

b) V průběhu 24 hodin od nás obdržíte email s informacemi o možnostech platby. Po zaplacení služby obdržíte potvrzovací zprávu a od tohoto okamžiku se můžete přihlásit do mobilní aplikace a můžete přijímat všechny aktuální signály WinSignals.

Premium Club Hrajeme si na burze

Pro zvýšení úrovně Vašeho tradingu a účinnosti WinSignals doporučujeme zapojit se aktivně do Premium Clubu Hrajeme si na Burze, kde zveřejňujeme Situační Analýzy Online, Případové studie, Prémiová videa a články k problematice burzy a obchodování, Rozhovory s kolegy tradery a jejich strategie a způsoby práce, Práce s obchodními signály pro obchodování a problematikou WinSignals a mnoho vzdělávacích dokumentů týkajících se ovládání platformy Goldstarway, fundamentálních zpráv, výsledků a statistik WinSignals, záznamy ze zajímavých webinářů a mnoho dalších zajímavostí. Vřele doporučujeme! Více informací o Premium Clubu HNB a také objednávku členství naleznete ZDE!

Přejeme hodně úspěchů při obchodování na burze s WinSignals!

 

Jirka Gajdošík a Jirka Mazur, Praha 1.10.2017

Kontaktujte nás:

winsignals@wintraders.com