Září 2017

Jaká byla úspěšnost a výsledky WinSignals v měsíci září 2017?

Září – úspěšnost signálů 82 %

 

Měsíc září potvrdil úspěšnou sérii předchozích měsíců pro WinSignals z pohledu úspěšnosti dosažení Profit Targetu, i z pohledu dosaženého zisku. V září bylo zasláno celkem 22 signálů. Z těchto  signálů 10 skončilo po zadání ihned v zisku na úrovni predikovaného Profit Targetu, dalších 5 signálů bylo možné uzavřít v zisku podle zaslaných signálů Win Easy Managementu (WAA). Další 3 signály došly na PT do 15 dnů od otevření signálu. Celková úspěšnost predikce tedy dosáhla 81,8 %.

Výkonnost a potenciál

  • Ziskový potenciál obchodních pozic, které byly otevřeny i uzavřeny v srpnu 2017 se započtením ziskových i ztrátových pozic, dosáhl  594 EUR při obchodování vždy s 1 lotem. To znamená přibližně 5,9 % měsíční zhodnocení obchodního účtu 10 000 eur či usd (odpovídá 71 % p.a.).

  • Ztrátové pozice s Winsignals. 7 pozic během srpna prošlo dočasnou ztrátou. Definovanou úrovní MSL prošly vesměs při neočekávaných změnách trendu spojených s rychlými fundamentálními zprávami (situace v Severní Koreji apod.). Při správném money managementu bylo však možné 4 z těchto pozic uzavřít v zisku. Dvě pozice u akciového indexu DJIA způsobily, že celkový zisk se započtením ztrát po 15 dnech od otevření signálů klesl na 43 EUR/1 lot, což je v porovnání s ostatními měsíci hodnota podprůměrná. Rychlé ukončení korekce na tomto akciovém indexu způsobilo ztrátu na těchto dvou pozicích a tudíž se pro vyšší zisk vyplatilo pracovat s fyzickou úrovní SL, nebo tyto dvě pozice včas uzavřít. Ziskový potenciál by v takovém případě výrazně vzrostl.
  • Win Actual Advice Management. 10 pozic dosáhlo ihned po zadání na plánovaný Profit Target, u pěti dalších jsme prostřednictvím signálu WAA umožnili klientům pozice správně řídit. 15 pozic bylo tedy možno ihned uzavřít v zisku, anebo beze ztráty. V konečném důsledku pouze 4 pozice ze všech nedosáhlo do 15 dnů po zaslání WS na plánovanou hodnotu zisku PT.

V zájmu transparentnosti a také pro ty, kdo chtějí naše signály podrobit vlastní analýze a backtestu, uveřejňujeme kompletní statistiku všech 22 WinSignals za září 2017 v samostatné tabulce ZDE.

Skutečné výsledky uživatelů WinSignals se mohou lišit od zveřejněných výsledků v důsledku časového zpoždění mezi odesláním WinSignals a zadáním příkazu do obchodní platformy, nebo v důsledku vlastní kreativity a money managementu, který většina klientů uplatňuje při svém obchodování WinSignals.

Chcete si Winsignals vyzkoušet?

Využijte jedinečné šance získat WinSignals na 4 týdny na zkoušku za zvýhodněnou cenu!

Vydělávejte na burze s podporou profesionálů!

TRANSPARENTNÍ VÝSLEDKY

Co znamenají zkratky SRM & PLM?
SRM > Success Rate per Month
PLM > Profit per Lot per Month