Srpen 2017

Jaká byla úspěšnost a výsledky WinSignals v měsíci srpnu 2017?

Srpen – úspěšnost signálů 84%

Výsledky srpna 2017:

Měsíc srpen navázal na úspěšnou sérii předchozích měsíců pro WinSignals zpohledu úspěšnosti dosažení Profit Targetu, i z pohledu dosaženého zisku. V srpnu bylo zasláno celkem 37 signálů, což řadí měsíc k vyššímu průměru z hlediska počtu zaslaných predikcí. Z těchto 37 signálů bylo možné uzavřít ihned 21 signálů v ziskupodle zaslaných signálů Win Easy Managementu (WAA,WPR) a dalších 10 signálů došlo na PT později. Celková úspěšnost predikce tedy dosáhla 83,8%.

Výkonnost a potenciál

  • Ziskový potenciál obchodních pozic, které byly otevřeny i uzavřeny v srpnu 2017 se započtením ziskových i ztrátových pozic, dosáhl  570 EUR při obchodování vždy s 1 lotem. To znamená přibližně 5,7 % měsíční zhodnocení obchodního účtu 10 000 eur či usd (odpovídá 68% p.a.).

  • Ztrátové pozice s Winsignals. 16 pozic během srpna prošlo dočasnou ztrátou. Definovanou úrovní MSL prošly vesměs při neočekávaných změnách trendu spojených s neočekávanými fundamentálními zprávami (situace v Severní Koreji apod.). Při správném money managementu bylo však možné 10 z těchto pozic uzavřít v zisku a u ostatních šesti ztráty udržet v rozumné výši, která by neznamenala žádné ohrožení klientova účtu.
  • Win Actual Advice Management. 13 pozic dosáhlo ihned po zadání na plánovaný Profit Target, u ostatních jsme prostřednictvím signálu WAA umožnili klientům pozice správně řídit. 21 pozic bylo tedy možno ihned uzavřít v zisku, anebo beze ztráty. V konečném důsledku pouze 6 pozic ze všech nedosáhlo do 15 dnů po zaslání WS na plánovanou hodnotu zisku PT.
  • Pokud by klient obchodoval stylem „set and forget“ s nastavením limitu pro PT a bez nastavení SL (tzv. mentální stoplos) a následně všechny neuzavřené  pozice uzavřel manuálně po 15 dnech (doba sledování obchodu signalisty), vydělal by v srpnu 1.092 EUR/1 lot.

V měsíci srpnu zasílalo signály klientům šest signalistů, jejichž celkové výsledkyzveřejňujeme v tabulce níže.

V zájmu transparentnosti a také pro ty, kdo chtějí naše signály podrobit vlastní analýze a backtestu, uveřejňujeme kompletní statistiku všech 37 WinSignals za srpen 2017 v samostatné tabulce ZDE.

Skutečné výsledky uživatelů WinSignals se mohou lišit od zveřejněných výsledků v důsledku časového zpoždění mezi odesláním WinSignals a zadáním příkazu do obchodní platformy, nebo v důsledku vlastní kreativity a money managementu, který většina klientů uplatňuje při svém obchodování WinSignals.

Chcete si Winsignals vyzkoušet?

Využijte jedinečné šance získat WinSignals na 4 týdny na zkoušku za zvýhodněnou cenu!

Vydělávejte na burze s podporou profesionálů!

TRANSPARENTNÍ VÝSLEDKY

Co znamenají zkratky SRM & PLM?
SRM > Succes Rate per Month
PLM > Profit per Lot per Month